Ochrona danych | Deininger Consulting

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej pod adresem www.deininger.de oraz za zainteresowanie naszą grupą firm.

Jesteśmy

DEININGER Unternehmensberatung GmbH
Hamburger Allee 4, 60486 Frankfurt am Main, Germany

Reprezentowany przez jego dyrektorów zarządzających: Elke Ebeling, Joy Edwin Thanarajah, Harald R. Fortmann, Christian Göritz, Christoph Hartmann, Lodowing Insiun, Armagan Kilic, Werner Mummert

Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych można kontaktować się na powyższy adres i następujący adres e-mail: datenschutz@deininger.de.

Ochrona Państwa danych osobowych i Państwa prywatności jest dla nas najwyższym priorytetem. Z tego powodu przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (GDPR) oraz niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG).

Ze względu na postęp technologiczny w dziedzinie telekomunikacji konieczne jest dostosowanie naszych danych osobowych do zmian technicznych i organizacyjnych oraz zmian w przepisach o ochronie danych osobowych w miarę ich powstawania. Będziemy również informować Państwa o tym, kiedy gromadzimy jakie dane i jak je wykorzystujemy.

ODWIEDZANIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ

Jeśli odwiedzają Państwo tylko tę stronę internetową, nie gromadzimy żadnych danych osobowych. Informacje zbierane domyślnie ograniczają się do następujących danych:

  • Adres IP
  • Identyfikator użytkownika, jeżeli użytkownik został uwierzytelniony przez system lub "-".
  • Identyfikator użytkownika klienta lub "-"
  • Data/godzina dostępu
  • Dostępny adres URL
  • Kod statusu HTTP
  • Dane przekazywane w bajtach
  • Odsyłacz do tej strony (odsyłacz)
  • Przeglądarka/system operacyjny

Informacje te są analizowane w formie anonimowej wyłącznie dla celów statystycznych. Informacje te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób ani udostępniane osobom trzecim.

Tymczasowe pliki cookie są wykorzystywane w celu ułatwienia nawigacji podczas dostępu do poszczególnych stron. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i wygasają po zakończeniu sesji.