Joy Edwin Thanarajah | Deininger Consulting
Joy Edwin Thanarajah - Partner - DEININGER CONSULTING
Dyrektor Zarządzający

Joy Edwin Thanarajah

Joy Edwin Tanarajah jest wspólnikiem i partnerem w DEININGER CONSULTING. Za swój sukces uznaje pomyślne zrealizowanie ponad tysiąca projektów rekrutacyjnych. Pracuje dla firm z branży budowy maszyn, sektora ubezpieczeń i pokrewnych oraz doradza organizacjom, które są liderami w branżach o wąskiej specjalizacji.

Frankfurt
DEININGER Unternehmensberatung GmbH
Hamburger Allee 4
60486 Frankfurt am Main

Po zdobyciu kwalifikacji w przemyśle chemicznym i ukończeniu studiów z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw / zarządzania biznesem pracował w międzynarodowej spółce z sektora badań rynku.

Od ponad dziesięciu lat wspiera swoim doświadczeniem procesy rekrutacyjne w DEININGER Consulting i jednocześnie odpowiada za rozwój ResearchCenter.

Wykształcenie

  • Ekonomika przedsiębiorstw / zarządzanie biznesem