Agata Fiedurek | Deininger Consulting
Partner

Agata Fiedurek

Agata Fiedurek specjalizuje się w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wysokiego szczebla w obrębie różnych sektorów gospodarki. W szczególności wspiera firmy z branży usługowej, technologicznej, e-commerce, FMCG oraz Retail. Ponadto posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu oceny potencjału kadry managerskiej. Jest certyfikowanym konsultantem Hogan Assessment. 

Warszawa
DEININGER CONSULTING SP. Z O.O.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

Przed dołączeniem do DEININGER CONSULTING, Agata Fiedurek pracowała na stanowisku Dyrektora Zarządzającego oraz Starszego Konsultanta prowadząc projekty executive search oraz leadership assessment jak również wspierała klientów indywidualnych w zakresie rozwoju ścieżki kariery. Agata Fiedurek bardzo ceni otwartą komunikację z klientami i stawia na partnerstwo w relacjach, które są kluczem do sprawnej realizacji projektów.

Wykształcenie

  • Psychologia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie